Đối tác liên kết

Lên tới $1.500 CPA với cấu trúc thanh toán mới của chúng tôi

$1,500 CPA

Cấu trúc thanh toán đa cấp

Đối tác liên kết

PHÙ HỢP VỚI

Bloggers

Websites so sánh

Websites tin tức

Kênh truyền thông

Cấu trúc thanh toán CPA

TIÊU CHUẨN THỨ NHẤT

Mở tài khoản thành công và nạp vào 500 USD

TIÊU CHUẨN THỨ HAI

Giao dịch 5 lot FX quay vòng

Tổng cộng

Bậc quốc gia

Bậc 1

$400

$300

$700

Australia, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Indonesia, Ireland, Italy, Malaysia, New Zealand, Norway, Portugal, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Switzerland, Thailand, United Arab Emirates, United Kingdom

Bậc 2

$275

$300

$575

Austria, Bahrain, Costa Rica, Czech Republic, Egypt, Finland, Greece, Hungary, Kuwait, Mauritius, Mexico, Poland, Qatar, Slovakia, Slovenia Sweden, Taiwan

Bậc 3

$150

$300

$450

Andorra, Brazil, Colombia, Cyprus, Dominican, Republic, India, Kenya, Morocco, Nigeria, Oman, Peru, Romania, South Africa, Sri Lanka

NHẬN LÊN ĐẾN $1500 CPA*

* Điều khoản và điều kiện để nhận $1.500 CPA.

Đăng ký ngay

Trở thành Đối tác liên kết với GO Markets và nhận hoa hồng canh tranh theo cấu trúc tương ứng với cho mỗi nhà giao dịch bạn giới thiệu.

Đăng ký ngay!

Hướng dẫn

Hướng dẫn chương trình đối tác liên kết

GO Markets Partners cung cấp một loạt hướng dẫn để bạn đánh giá các trang web, kênh truyền thông xã hội hoặc blog của mình. Đây được xem như hướng dẫn giúp bạn hiểu các yêu cầu của chúng tôi. Chúng bao gồm các cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến giao dịch ngoại hối và các công cụ phái sinh, lợi nhuận và lợi ích tiềm năng, đưa ra ý kiến hoặc dự báo thị trường.

Tải bản Copy tại đây