Đối tác giới thiệu

Với cấu trúc hoa hồng đa cấp của chúng tôi, kiếm tiền từ việc giới thiệu khách hàng chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Lên đến $7/lot

Nhận hoa hồng nhanh chóng

Thanh toán theo thời gian thực khi khách hàng giao dịch

Đối tác giới thiệu

PHÙ HỢP VỚI:

Nhà cung cấp tín hiệu

Nhà cung cấp các chương trình đào tạo

Nhà cung cấp dịch vụ chung

Dịch vụ giao dịch

Cách bắt đầu

Đăng ký

Đăng ký trở thành đối tác giới thiệu

Link

Nhận link giới thiệu của bạn

Kiếm

Bắt đầu nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch

Thanh toán nhanh chóng

Nhận hoa hồng theo thời gian thực

Báo cáo

Truy cập vào cổng thông tin IB

Hỗ trợ

Người quản lý tài khoản chuyên dụng

Đăng ký ngay

Hợp tác với một trong những nhà môi giới ngoại hối tốt nhất trên thị trường, cung cấp nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Đăng ký trở thành đối tác giới thiệu