Đối tác giới thiệu

Với cấu trúc hoa hồng đa cấp của chúng tôi, kiếm tiền từ việc giới thiệu khách hàng chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Lên đến $5/lot

Nhận hoa hồng nhanh chóng

Thanh toán theo thời gian thực khi khách hàng giao dịch

Đối tác giới thiệu

PHÙ HỢP VỚI:

Nhà cung cấp tín hiệu

Nhà cung cấp các chương trình đào tạo

Nhà cung cấp dịch vụ chung

Dịch vụ giao dịch

Cách bắt đầu

Đăng ký

Đăng ký trở thành đối tác giới thiệu

Link

Nhận link giới thiệu của bạn

Kiếm

Bắt đầu nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch

Thanh toán nhanh chóng

Nhận hoa hồng theo thời gian thực

Báo cáo

Truy cập vào cổng thông tin IB

Hỗ trợ

Người quản lý tài khoản chuyên dụng

Đăng ký ngay

Chuyên nghiệp, một thương hiệu được tôn trọng và một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh chỉ là một số lý do tại sao các cá nhân và doanh nghiệp chọn thị trường GO và trở thành đối tác giới thiệu của nó.

Nếu bạn có một trang web, diễn đàn hoặc một nhóm các nhà giao dịch mà bạn muốn giúp thiết lập với Go Market, bạn có thể đăng ký chương trình giới thiệu của chúng tôi sau khi bạn đọc và chấp nhận hướng dẫn giới thiệu của khách hàng và Thỏa thuận giới thiệu khách hàng.

Khi nói đến chương trình giới thiệu, bạn muốn có thể tập trung vào lưu lượng khách hàng mới và không quan tâm đến các khách hàng hiện tại. Đây là nơi hồ sơ theo dõi của chúng tôi trong Metatrader và nhiều năm phục vụ các chương trình giới thiệu và quan hệ đối tác ngoại hối.

Đăng ký làm đối tác giới thiệu